Z trvalo udržateľných zdrojov™

Trvalo udržateľné zdroje™

Spoločnosť Jamieson sa zaviazala zlepšovať zdravie a pohodu na svete bez ohrozenia zdravia našej planéty a jej oceánov. Udržateľným získavaním rybích olejov používaných vo všetkých našich produktoch Jamieson Omega pomáhame chrániť a šetriť naše životné prostredie pre ďalšie generácie, ktoré sa spoliehajú na to, že naše vodstvá sú zdravé a plné života.

Naše logo Z trvalo udržateľných zdrojov™ zaručuje, že ste si vybrali produkt Omega, ktorý obsahuje iba rybie oleje z trvalo udržateľných zdrojov.

Regulované rybné hospodárstvo

Z trvalo udržateľných zdrojov™ spoločnosti Jamieson Vám dáva prísľub:

• Regulované rybné hospodárstvo

Spoločnosť Jamieson starostlivo vyberá naše rybie oleje od globálnych predajcov, ktorí implementujú postupy, procedúry a vybavenie určené na ochranu zásob rýb.

Naši dodávatelia sú starostlivo vyberaní prostredníctvom rôznych štandardných požiadaviek určených na ochranu morského života vrátane udržateľných postupov od rybolovu až po konečný produkt, diverzifikácie zdrojov, udržateľných zásob rýb a tých, ktorí implementujú stratégiu prevencie neželaných úlovkov.

• Ochrana biotopov a životného prostredia

Spoločnosť Jamieson sa zaviazala zlepšovať zdravie a pohodu ľudí na celom svete bez ohrozenia zdravia prírodných zdrojov Zeme. Je našou zodpovednosťou chrániť a šetriť naše životné prostredie pre ďalšie generácie, ktoré sa spoliehajú na to, že naše vodstvá sú zdravé.

Ubezpečujeme, že rybí olej použitý v našich výrobkoch pochádza od dodávateľov využívajúcich ekologické opatrenia, ktoré podporujú ochranu biotopov a prevenciu znečisťovania, čím chránia ľudí a životné prostredie. Patria sem okrem iného: správne nakladanie s odpadom, ochrana morského dna, znižovanie celkovej uhlíkovej stopy a sociálna zodpovednosť.

• Certifikované postupy spoľahlivosti a zodpovednosti

Za rybie oleje, ktoré používame v našich výrobkoch, zodpovedáme sami, hoci využívame certifikačné orgány a vládne normy tretích strán, ktoré sú nad rámec nášho prísľubu 360 Pure. Náš výber olejov musí spĺňať (minimálne) vládne nariadenia a smernice založené na legislatíve danej krajiny a ďalšie certifikácie.

Certifikácie, ktoré si vyberáme, uznávajú medzinárodné certifikačné orgány. Partnerstvá s našimi dodávateľmi sú dôležité, pretože smerujú k dosiahnutiu globálneho súladu do roku 2025. Keďže naši dodávatelia prechádzajú k vyšším regulačným požiadavkám, spĺňajú tiež normu pre interné smernice týkajúce sa udržateľnosti, kvality a dopadu na životné prostredie.

Zaručujeme, že všetky produkty s certifikáciou Z trvalo udržateľných zdrojov™ spĺňajú, prekračujú alebo pracujú na dosiahnutí individuálnych medzinárodných priemyselných štandardov, ako sú GOED, USP, NSF, IFOS, MSC a FOS.

• Zaručená čistota

Zaručená čistotaKomplexný proces výberu prísad a dodávateľov, ktorý implementujeme, zaručuje, že vo všetkých produktoch, ktoré vyrábame, sa používajú iba tie najlepšie prísady z vysoko kvalitných zdrojov a od overených dodávateľov.

Spoločnosť Jamieson ide nad rámec ochrany našich spotrebiteľov zaistením toho, že každá surovina je presne to čo má byť a neobsahuje nič, čo by sa v nej nemalo nachádzať, čo zahŕňa falšovanie, identifikáciu, kontaminanty, čistotu a mikro testovanie prostredníctvom nášho prísľubu 360 Pure.

Naše suroviny pochádzajú od tých najkvalitnejších dodávateľov v ich odvetviach. Naši dodávatelia prechádzajú niekoľkými kolami kontroly alebo schválenia, kým dostanú zelenú od nášho tímu Svetovej Kvality. Po ich schválení sú do nášho schvaľovacieho programu pridaní dodávateľa, ktorí sú neustále sledovaní a riadení prostredníctvom nášho tímu kvality. Pravidelne tiež spolupracujeme s našimi dodávateľmi, aby sme zabezpečili, že každá dávka dodávaného produktu spĺňa naše štandardy kvality.

Nielen, že sa naše suroviny podrobujú dôkladnému testovaniu, ale testujeme tiež všetky šarže surovín a hotových výrobkov. Každý krok v našom procese zaručuje laboratórne testovanie, ako aj overovanie a kontroly v priebehu celého procesu s použitím rôznych vedeckých technológií na zabezpečenie účinnosti, čistoty a bezpečnosti našich výrobkov. Testujeme rôzne kontaminanty, ako sú oxidanty, zvyšky pesticídov, ťažké kovy, PCB + dioxíny a celý rad mikrobiálnych kontaminantov.

Bezpečnosť našich spotrebiteľov je vždy našou prioritou číslo jeden. Vyvinuli sme naše testovacie postupy a procesy, aby sme zaručili, že každá šarža, ktorá sa predáva našim zákazníkom, spĺňa nielen priemyselné štandardy kvality, ale aj štandardy kvality spoločnosti Jamieson.

   
Vrátiť sa na začiatok