Homocysteín – tichá hrozba. Čo všetko môže mať na svedomí?

Homocysteín – tichá hrozba. Čo všetko môže mať na svedomí?

Trpíte ochoreniami srdca a ciev alebo vás trápia iné civilizačné ochorenia? Znepokojuje vás vysoký krvný tlak? Máte pocit, že vyzeráte staršie, ako je primerané vášmu veku? Posvieťte si na hladinu homocysteínu v krvi!

Prečo práve na homocysteín? Pretože jeho hladina v krvi sa niekedy neprimerane zvyšuje a podobne ako cholesterol sa usadzuje v cievach. Znižuje sa prietok krvi v organizme a keďže dostatočné prekrvenie má v našom tele prečisťovaciu funkciu, nedokrvený organizmus sa „zanáša” toxínmi. Začína predčasne starnúť a jednotlivé systémy prestávajú dostatočne plniť svoju funkciu.

Je veľmi pravdepodobné, že ste o homocysteíne ešte nepočuli, nie je to však v lekárskych kruhoch neznámy pojem. Túto látku objavil už v roku 1932 nositeľ Nobelovej ceny Vincent Du Vigneaud a popísal ju ako toxickú aminokyselinu s obsahom síry.

Impulzom pre výskum – aterosklerotické zmeny v cievach detí

Rozsiahly výskum účinkov homocysteínu podnietila o 36 rokov neskôr až štúdia prof. Dr. Kilmer McCullyho, patológa z Massachusetts General Hospital a profesora na Harvardskej univerzite, ktorý pri pitve niekoľkých detí, ktoré zasiahla mimoriadne skorá smrť, prekvapivo narazil totiž na závažné aterosklerotické zmeny v ich cievach. Ateroskleróza bola u nich v takom pokročilom štádiu, aké sa vyskytuje až u starších ľudí postihnutých týmto ochorením. Dr. Mc Cullyho zaujal fakt, že aterosklerotický plát neobsahoval žiadne lipidy, zaznamenal v ňom však nadmerne zvýšené hodnoty homocysteínu. Deti trpeli genetickou poruchou nazývanou homocysteinúria. Tento poznatok bol pre Dr. Mc Cullyho podnetom na hľadanie súvislostí medzi aterosklerózou a vysokou hladinou homocysteínu. Bol prvým lekárom, ktorý upozornil na úzke prepojenie medzi zvýšenou koncentráciou homocysteínu v krvi (hyperhomocysteinémiou) a infarktom myokardu.

Jeho hypotéza vyvolala v odborných kruhoch diskusiu a podnietila výskum príčin zvýšenej hladiny homocysteínu. Výskumníci zároveň prostredníctvom mnohých klinických a epidemiologických štúdií sledovali prepojenie zvýšenej hodnoty homocysteínu s poškodzovaním vnútornej výstelky ciev a následným vznikom kardiovaskulárnych ochorení.

Skrytá hrozba pre vznik ďalších ochorení

Odborníci sa súčasne zamerali na odhaľovanie možného podielu zvýšenej hladiny homocysteínu na urýchľovaní fyzického a psychického starnutia, oslabovaní imunity, narušení krvotvorby. Pozornosť venovali tiež jej možnému dopadu na vznik ďalších civilizačných ochorení – obezity, vredových ochorení žalúdka, dvanástnika a zápalových ochorení čriev, ekzémov, migrény, osteoporózy, roztrúsenej sklerózy, porúch myslenia, vnímania, depresií, Parkinsonovej i Alzheimerovej choroby. Zároveň sledovali pôsobenie zvýšenej hladiny homocysteínu na embryonálny vývoj nervovej sústavy. A dospeli k pozoruhodnému výsledku. Zvýšený homocysteín, ktorý našli v krvi pacientov so sledovanými zdravotnými problémami, vzniká ako chybný medzičlánok v dôležitom biochemickom cykle ľudského vnútrobunkového metabolizmu, ktorého úlohou je dodávať pre chemické procesy v bunkách nenahraditeľné súčiastky, podmieňujúce udržanie života. Životnosť homocysteínu je pri správnej funkcii cyklu veľmi krátka. Avšak ak nastane jeho porucha, v bunkách sa nezadržateľne hromadí, prechádza do krvi a začne vyvolávať uvedené poškodenia. Zrazu má na svedomí poruchy v hospodárení s kyslíkom, poškodzovaní vnútornej výstelky ciev, v riadenej tvorbe energie, v syntéze a recyklácii niektorých kľúčových metabolitov, rozmnožovaní buniek. Deštruktívne pôsobí na väzivové vlákna spevňujúce kožu – narúša v nich tvorbu kolagénu a nastupuje rýchla tvorba vrások. U matiek s jeho zvýšenou hladinou počas tehotenstva má na svedomí defekty vývoja nervovej trubice dieťaťa počas embryonálneho vývoja. Preukázalo sa tiež, že proces metabolických premien homocysteínu majú narušený mnohé autistické deti. U osôb s vyššou hladinou homocysteínu v krvi bol zaznamenaný rýchlejší pokles myslenia, a to bez ohľadu na vek. Tento stav vo všetkých skúmaných prípadoch nie je ničím iným, len chronickou intoxikáciou s ťažkými následkami...

Čo má na svedomí zákerný homocysteín?

Aj keď homocysteín už takmer pred storočím nositeľ Nobelovej ceny Vincent Du Vigneuad popísal ako toxickú aminokyselinu, až v dnešnej dobe, po vyhodnotení rozsiahlych štúdií, výskumníci zistili, v čom spočíva jeho toxicita a biochemická agresivita. V jeho poruchovej metabolizácii v organizme! Homocysteín, ktorý prirodzene koluje v krvi, sa v zdravom organizme prostredníctvom enzymatických reakcií rýchle metabolizuje na aminokyseliny metionín alebo cysteín, aby sa zabránilo jeho hromadeniu v krvnom obehu. Proces premeny na metionín si vyžaduje prítomnosť vitamínov B12 a B9 (kyseliny listovej). Ak tieto vitamíny, ktoré sú dôležité pre správny priebeh enzymatickej reakcie, telu chýbajú, toxický homocysteín nie je schopný premeny na netoxický metionín. Premena homocysteínu na cysteín sa môže uskutočniť jedine s pomocou vitamínu B6. Bez jeho podpory enzymatická reakcia potrebná k premene toxického homocysteínu na netoxický cysteín neprebehne a v krvi tak narastá koncentrácia toxického homocysteínu. Homocysteín je teda pod kontrolou troch vitamínov zo skupiny B: B12, kyseliny listovej a B6.

U väčšiny ľudí mladšej a strednej generácie sa jeho hladina pohybuje v rozmedzí 10 až 12 µmol/l, avšak so stúpajúcim vekom často veľmi výrazne narastá. Podľa najnovších štúdií vtedy spôsobuje 10 až 12 % srdcových infarktov a 30 až 40 % mozgových príhod.

Kde hľadať príčinu poruchy metabolizácie homocysteínu?

Ukázalo sa, že vzniká z viacerých príčin, ktorým doteraz nikto nepripisoval väčší význam. Najmarkantnejší je dôsledok vonkajších faktorov – civilizačných zmien v skladbe našej stravy. Zmenila sa do tej miery, že prestala zabezpečovať zásobovanie buniek dôležitými živinami. Zlom v našom stravovaní sa vystupňoval hlavne v posledných desaťročiach výrazným zvýšením podielu živočíšnych bielkovín, z ktorých samotný homocysteín vzniká. Značne sa zredukovala prevaha kvalitnej potravy rastlinného charakteru, ubudlo v nej osemdesiat percent obsahu vitamínov, vrátane vitamínov B12, kyseliny listovej a B6, ktoré sú nevyhnutné na odbúranie prebytočného homocysteínu! Navyše sa tieto vitamíny ľahko zničia pri tepelnom a ďalšom spracovaní potravín. S torzom vitamínov, ktoré v našej strave zostali, nie je metabolizmus schopný fungovať tak, ako má. Navyše do stravy zaraďujeme priveľa živočíšnych bielkovín z mäsa, hydiny a mliečnych produktov. V našom tele vzniká teda viac homocysteínu, ako dokáže odbúrať! A v krvi sa tak hromadí prebytočný homocysteín, ktorý spôsobuje poškodenie tkanív. Zanedbateľné však nie sú ani vnútorné faktory – riadenie biochemického cyklu premien homocysteínu je pevne geneticky zakódované a nie je schopné sa prispôsobiť novodobým nárokom, ktoré sa naň pokúšame klásť. V dôsledku toho vznikajú genetické odchýlky – z vyhodnotenia výsledkov klinických štúdií vyplynulo, že až 30 % pacientov so zvýšenou hladinou homocysteínu sú nosičmi zmenených génov zodpovedných za metabolizmus homocysteínu.

A v dôsledku oboch faktorov vzniká dnes v metabolizme homocysteínu trvalá porucha, ktorá sa stupňuje s vekom a má podobu chronickej, väčšinou prehlbujúcej sa intoxikácie organizmu. Tá sa prejavuje navonok chorobami, ktorých príčinu sme doteraz nechápali.

Účinná prevencia – vitamínoterapia prírodným antihomocysteínovým komplexom

Ľudský organizmus musíme chápať ako mimoriadne zložitý systém, ktorý má zázračnú schopnosť prekonávať aj mimoriadne záťaže. S pribúdajúcim vekom sa však jeho odolnosť výrazne znižuje, súčasne s produkciou niektorých enzýmov či biozlúčenín, ktoré sa v ňom tvoria (napr. koenzým Q10). Priamy vplyv týchto zmien je evidentný, odráža sa na našom fyzickom, ale aj psychickom zdraví – nastupuje starecká demencia, ale aj ďalšie duševné ochorenia, Alzheimerova či Parkinsonova choroba. Lekári poukazujú na fakt, že pokiaľ by sme dokázali udržať vo svojom organizme nízku hladinu homocysteínu a povzbudzovať tým biochemické procesy k plnej výkonnosti, mohli by sme dať mat obťažujúcim civilizačným ochoreniam, resp. by sme sa im mohli čiastočne vyhnúť. Radia myslieť na prevenciu a deficit béčkových vitamínov v strave nahradiť príjmom výživových doplnkov, napríklad vo forme originálneho prírodného antihomocysteínového komplexu Jamieson - výskumníci kanadskej firmy Jamieson využili v ňom jedinečný efekt synergického pôsobenia vitamínov B6, B12 a kyseliny listovej! Cieleným znížením hladiny homocysteínu v krvi povzbudzuje náš imunitný systém a pomáha tak zvlášť pri ochoreniach srdca, ale aj pri ďalších ochoreniach. Má napríklad priaznivý dopad na zníženie rizika ischemickej choroby srdca, infarktu myokardu, hypertenzie a pozitívne ovplyvňuje odolnosť nášho organizmu voči vzniku civilizačných ochorení. V tehotenstve pomáha zabrániť vzniku predčasných potratov i defektov vo vývoji nervovej sústavy dieťaťa. Podporuje zlepšovanie autistických porúch a špeciálne porúch u detí, ktorým bolo diagnostikované ochorenie predčasného starnutia vplyvom zvýšenej hladiny homocysteínu. Je účinný tiež ako prevencia neurodegenerácie a demencie, priaznivo ovplyvňuje kognitívne poruchy. Je nápomocný pri zachovaní vitálnych funkcií organizmu – spomalení starnutia a celkovom zvýšením vitality a zlepšení kvality života až do vyššieho veku. Snahou výskumníkov je podporiť nielen dosiahnutie vysokého veku, ale predovšetkým docieliť možnosť užívať si ho v plnom zdraví.

   
Vrátiť sa na začiatok