Čím sa Jamieson odlišuje. Prečo robíme to, čo robíme?

V spoločnosti Jamieson robíme to, čo je dobré pre našich zákazníkov a spotrebiteľov v Kanade ako aj v zahraničí.

Čím sa Jamieson odlišuje. Prečo robíme to, čo robíme?

My v spoločnosti Jamieson, ktorá sa za viac ako 97 rokov svojej existencie stala svetovou jednotkou vo vývoji prírodných vitamínov a výživových doplnkov, robíme to, čo je dobré pre našich zákazníkov a spotrebiteľov v Kanade, ako aj v zahraničí. Snažíme sa zabezpečiť, aby mal každý náš zákazník najaktuálnejšie informácie týkajúce sa nášho produktového portfólia, trendov v danom odvetví, inovatívnych zložiek a procesov v oblasti kvality. Vďaka tomu môžu spotrebitelia pri výbere našich produktov dospieť k správnym rozhodnutiam a aktívne sa starať o svoje zdravie.

Prísľub 360 Pure

Jamieson dlhodobo uplatňuje testovací protokol 360 Pure – špičkový program, ktorý garantuje, že pod značkou Jamieson sa predávajú len tie najbezpečnejšie, najčistejšie a najúčinnejšie produkty. Pečať 360 Pure sa nachádza na každom našom výrobku určenom pre kanadský trh i zahraničie. Program 360 Pure zahŕňa všetky aspekty kvality, účinnosti, výroby a testovania vyrábaných produktov – každý z vitamínov a výživových doplnkov podlieha najmenej 360 kontrolným krokom.

360 Pure – kvalita

Suroviny, ktoré používame pri výrobe, sa prísne sledujú, testujú a monitorujú. Pred každou certifikáciou podliehajú analýze na prítomnosť alergénov, nečistôt, plnidiel a potvrdzuje sa ich účinnosť. Aj vtedy, keď je produkt v predaji, resp. u zákazníka, je zaručená vysledovateľnosť každej suroviny od okamihu, keď vstúpila do výrobných priestorov spoločnosti. Každá zložka používaná na výrobu produktov sa zadeľuje podľa dátumu a šarže.

360 Pure – účinnosť

Naše výrobné procesy – ako napr. výroba mäkkých kapsúl a lisovanie tabliet pod tlakom za sucha – boli navrhnuté tak, aby zachovali čo najvyššiu účinnosť produktov. Pomocou rozsiahleho programu stability, ktorý zahŕňa viac ako 670 kontinuálnych štúdií, preverujeme taktiež účinnosť vitamínov a doplnkov výživy do konca minimálnej trvanlivosti. Všetko robíme s cieľom garantovať, že pod značkou Jamieson sú dostupné len tie najúčinnejšie produkty.

360 Pure – výroba

Naše technické vybavenie je navrhnuté tak, aby zabezpečovalo prúdenie vzduchu, prevenciu krížovej kontaminácie a environmentálnu udržateľnosť. Zariadenia podliehajú prísnemu čisteniu a kalibrácii na zabezpečenie presnosti vo výrobe. Všetky výrobné prevádzky sú vybavené LED osvetlením a v dvoch našich objektoch sme namontovali strešné solárne panely, ktoré generujú 1000 kW elektrickej energie ročne, čím zabraňujú produkcii 464 t oxidu uhličitého ročne. Používame len prísady, ktoré spĺňajú ekologické predpisy: prírodné farbivá a príchute a žiadne nepotrebné plnidlá. Každá šarža je starostlivo kontrolovaná, takže k spotrebiteľom sa dostanú tie najčerstvejšie, najúčinnejšie a najkvalitnejšie produkty.

360 Pure – testovanie

Vykonáme viac ako 250 tisíc testov ročne, čo v priemere predstavuje viac ako 1000 testov denne. Testom podlieha každá fáza výrobného procesu: od vstupu surovín, cez obalové materiály až po výstup hotových výrobkov. Kontrolujeme biologickú dostupnosť účinných látok vo vitamínoch a mineráloch, štruktúru mastných kyselín v esenciálnych mastných kyselinách a dôsledne overujeme profi l postupného uvoľňovania. Pomocou rýchlej identifi kácie prítomnosti akýchkoľvek mikroorganizmov, ťažkých kovov alebo pesticídov kontrolujeme bezpečnosť každej suroviny a hotového produktu. Vďaka investíciám do „zlatého štandardu“ v oblasti analytického vybavenia a softvéru (LIMS 6,0) dokážeme uskutočniť veľké množstvo testov rýchlejšie a presnejšie, čím je zaručená najvyššia možná kvalita vyrábaných výživových doplnkov a ich rýchle uvedenie na trh.

Náš proces zabezpečovania kvality je mnohostranný a neustále sa zlepšuje

V každej receptúre používame prvotriedne suroviny dodávané celosvetovou sieťou renomovaných dodávateľov. Výrobný proces vždy začíname overovaním čistoty každej suroviny bez ohľadu na to, kde bola dopestovaná či zozbieraná a ako bola spracovaná. Certifikované logo TRU-ID® DNA udelené výživovým doplnkom Jamieson kanadským nezávislým programom certifikácie zaručuje, že pri kúpe prípravkov s rastlinnými výťažkami spotrebiteľ získa prípravok takého zloženia, aké sa uvádza na etikete. Najnovšia technológia DNA sleduje špecifický botanický pôvod aktívnych zložiek, čím potvrdzuje ich pravosť.

Vysoké štandardy Jamieson sú v súlade s celosvetovou legislatívou

Naše postupy sú dôsledné a uznávané do takej miery, že sme získali povolenie na uvedenie našich výrobkov na trh v krajinách sveta s najprísnejšou reguláciou:  

• Licencia Health Canada Site Licence a Drug Establishment License

• Povolenie Australian Therapeutic Goods Administration Clearance

• Celkovo spĺňame požiadavky regulačných orgánov vo viac ako 40 krajinách a rešpektujeme domácu aj medzinárodnú environmentálnu legislatívu.

• Jamieson taktiež podlieha pravidelným inšpekciám, vrátane inšpekcií Health Canada Drug Inspections, ktoré sa opakujú v dvojročných intervaloch, a tiež častých inšpekcií Canadian Food Inspection Agency (CFIA) a úspešne prešiel tiež kontrolou zo strany Saudi FDA (SFDA).

• V roku 2016 medzinárodne uznávané organizácie vrátane Health Canada, SGS, NSF, UL, Teva, Alcon, DSM, UNICEF a IFANCA (Islamic Food and Nutrition Council of America) vykonali úspešný audit v našom zariadení v Rhodes.

Naše oddelenie pre regulačné záležitosti minulý rok zaznamenalo viac ako 7000 spotrebiteľských otázok, zaregistrovalo viac ako 100 nových produktov, skontrolovalo viac ako 1 000 etikiet výživových doplnkov Jamieson pre domáci i medzinárodný trh a potvrdilo súlad s legislatívou pre všetky kategórie produktov v každej z krajín, kam sa výrobky Jamieson distribuujú.

Vedúce postavenie v oblasti inovácií: náš výskumný a vývojový tím navrhol viac ako 1600 receptúr, ktoré prispôsobil domácemu i zahraničnému trhu s cieľom ponúknuť najrelevantnejšie zloženie, ktoré vyhovuje potrebám zákazníkov.

Už viac ako 97 rokov je dôvera spotrebiteľov základom nášho podnikania! Vďaka záväzku kvality, účinnosti a bezpečnosti je Jamieson najdôveryhodnejšou značkou v Kanade. Každý člen nášho tímu rešpektuje tento záväzok s cieľom udržať si dôveru spotrebiteľov. Neustále rastieme, inovujeme a rozvíjame sa, aby sme čo najlepšie uspokojili požiadavky našich zákazníkov pri výbere produktov na podporu zdravia.

   
Vrátiť sa na začiatok