Rizikovým faktorom civilizačných ochorení možno predchádzať už v tehotenstve a ranom detstve.
« späť

Vitamín D – programátor zdravia

23.09.2016

Tlačiť

Tehotné ženy si každodenne predstavujú okamih, keď po prvý raz uzrú svoje dieťatko. Neustále si kladú otázku, ako sa postarať o jeho úspešný štart do života, čo mu dopriať, aby mu zabezpečili dobré zdravie. Lekári radia, slnečný vitamín D!

Nízky príjem vitamínu D v perinatálnom období (v čase od predtehotenstva do ukončenia 24. mesiaca veku dieťaťa) sa tradične spája s poruchami kostného systému. Hromadia sa však dôkazy, že dlhodobá porucha kostného systému (rachitída, osteomalácia) tvorí len zlomok dôsledkov nedostatočného príjmu vitamínu D. V skutočnosti je jeho absencia rizikovým faktorom vzniku mnohých chronických chorôb – srdcových a onkologických ochorení, schizofrénie, cukrovky, psoriázy, reumatoidnej artritídy i ďalších autoimunitných ochorení.

Zlepšuje kvalitu vnútromaternicového prostredia

Vitamín D sa zaraďuje k látkam, ktoré modulujú dlhodobé programovanie ľudského zdravia. Podľa záverov pozorovaní uskutočnených komisiou OSN pre výživu (FAO), výžive matky a dieťaťa je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v čase od predtehotenstva až do ukončenia 24. mesiaca veku dieťaťa! Práve vtedy je výživa schopná obzvlášť ovplyvniť štruktúrny a funkčný vývoj organizmu! Potvrdilo sa, že práve tieto štruktúrne a funkčné zmeny môžu mať dlhodobé následky pre ľudské zdravie. Biologické mechanizmy si môžu nadlho zapamätať metabolické účinky raného výživového prostredia plodu a novorodenca. Nedostatočný príjem vitamínu D počas perinatálneho obdobia môže takto vytvoriť základ dlhodobého neskorého poškodenia zdravia.

Absenciu vitamínu D v tehotenstve si odnáša nielen kostný systém detí – majú nižší obsah minerálov v lumbálnych stavcoch a plochých kostiach, čo zvyšuje riziko osteoporózy v ich neskoršom veku. Výskum uskutočnený na základe pozorovaní FAO ukázal, že nedostatok vitamínu D u tehotných žien vyvoláva poruchu transportu vápnika v placente. A nielen. Práve kvalita vnútromaternicového prostredia môže niesť zodpovednosť za vznik mnohých ďalších chronických ochorení v neskoršom živote dieťaťa.

Chráni pred preeklampsiou a predčasným pôrodom

Zistilo sa tiež, že vitamín D reguluje sekréciu placentových hormónov estradiolu a progesterónu a bráni tvorbe protizápalových cytokínov, ktoré spúšťajú preeklampsiu a predčasný pôrod. Najnovšie poznatky poukazujú na fakt, že riziko preeklampsie a predčasného pôrodu u žien s jeho nedostatkom je až 5-násobne vyššie.

Podporuje rovnováhu imunitného systému

Nové poznatky potvrdili dôležitú úlohu vitamínu D pri budovaní imunity dieťaťa. Vitamín D podporuje v imunitných bunkách tvorbu vlastných antibiotických bielkovín a zvyšuje schopnosť imunitného systému zabíjať choroboplodné zárodky. Udáva sa napríklad, že deti matiek s deficitom vitamínu D v gravidite majú väčší sklon k infekciám horných dýchacích ciest počas prvého roka života. Dlhodobo normálne hladiny vitamínu D prispievajú pozitívne na priebeh infekcií (aj chrípky) tak, že podporujú regulačné mechanizmy imunitného systému a tým zabezpečujú jeho rovnováhu. Znižuje sa tak riziko poškodenia orgánov zápalom a prechodov akútnych ochorení do chronického štádia.

Niektoré poruchy učenia u detí by mohli súvisieť s hladinou vitamínu D počas tehotenstva...

Na základe štúdie uskutočnenej nedávno výskumníkmi Univerzity of Glasgow, sa poruchy učenia častejšie vyskytujú u detí, ktoré boli počaté medzi januárom a marcom – v ročnom období chudobnom na slnečné žiarenie potrebné na produkciu vitamínu D.

Štúdia preukázala, že poruchami učenia trpelo 8,5 % detí, ktoré boli počaté v januári až marci a len 7,6 % detí počatých medzi júlom a septembrom. Sezónne výkyvy sa týkali porúch súvisiacich s autizmom, ale aj ďalších intelektuálnych problémov s učením, ako sú napríklad dyslexia či ADHD, chyba pozornosti spojená s hyperaktivitou. Podľa výskumníkov tento jav súvisí s hladinou vitamínu D. Prvé tri mesiace tehotenstva sú dôležité pre vývoj mozgu dieťaťa – môže ho negatívne ovplyvniť nedostatok vitamínu D v tele matky. Z výsledkov štúdie vyplynulo, že odstránenie sezónnych rozdielov by mohlo zabrániť až 11% prípadov porúch učenia.

Podľa výskumníkov je v záujme zdravia dieťaťa, aby tehotné ženy začali s dopĺňaním vitamínu D čo najskôr, ideálne ešte v čase, kedy sa pokúšajú otehotnieť a užívali ho podľa odporúčania. V dôsledku toho môžu predísť možným vývojovým problémom dieťaťa.

Odkiaľ vitamín D načerpať?

Zdrojom vitamínu D je olej z rybej pečene (treska, sleď, sardinka, losos). Menšie množstvo sa nachádza v mäse, vaječnom žĺtku, mlieku a v mliečnych výrobkoch, hubách sušených na slnku, kvasniciach, kakau, kokose, datliach. Najväčší podiel aktívneho vitamínu D sa ale získava prirodzenou cestou z účinkov slnečného žiarenia na kožu. Avšak kvôli zníženej expozícii slnečného žiarenia na našu pokožku – pre vyhýbanie sa pobytu na slnku vplyvom nie najšťastnejšej osvety, došlo v uplynulých 20 rokoch k epidémii, ba až pandémii nedostatku vitamínu D. Jeho schodok sa vyskytuje celosvetovo, patrí k mimoriadne frekventovaným poruchám zdravia. Lekári čoraz častejšie upozorňujú na jeho fatálny nedostatok v organizme tehotných žien a detí. Vzhľadom na dôležitosť vitamínu D a na problémy s jeho dostupnosťou si jeho adekvátny príjem vyžaduje doplnenie, najlepšie formou prírodných doplnkov výživy. Veľmi účinne dokáže jeho deficit doplniť vitamín D3 – cholekalciferol – kanadskej firmy Jamieson. Vyrába sa z lanolínu z ovčej vlny oviec chovaných na slnečných pastvinách Nového Zélandu patentovanou technológiou 360 Pure, vďaka ktorej podlieha najmenej 360 patentovaným krokom kontroly kvality. Výsledkom je výnimočne čistý vitamín D3 farmaceutickej kvality v takej istej forme, akú telo prirodzene produkuje, keď je vystavené slnečnému žiareniu.