Náš prísľub 360° kvality

VYBERTE SI KVALITU. VYBERTE SI JAMIESON.

TESTOVANÉ – BEZPEČNÉ – ÚČINNÉ

360° KVALITY

NÁŠ SĽUB 360° KVALITY:

• Prírodné zložky z etických zdrojov
• Spoľahlivé a účinné receptúry
• Bezpečnosť a čistota produktov
• Kvalita, ktorej môžete dôverovať

V spoločnosti Jamieson kvalita nie je len slovo. Je hnacou silou všetkého, čo robíme. A robíme to tak už viac ako 100 rokov. Kvalita je neodmysliteľnou súčasťou každej fázy výrobného procesu:
Od vysokej zodpovednosti na strane našich ľudí, cez starostlivosť pri výbere vysokokvalitných surovín od dôveryhodných dodávateľov, až po dôkladné testovacie metódy v každom kroku výroby. Výsledkom sú kvalitné výrobky Jamieson, ktoré sú testované, bezpečné a účinné. Zaväzujeme sa, že v našom prísľube kvality nikdy nepoľavíme.

Označenie 360° kvality symbolizuje náš nikdy nekončiaci záväzok pozerať sa na kvalitu svojich produktov zo všetkých uhlov, prechádzajúc celým výrobným cyklom od výberu surovín až po finálny produkt určený pre spotrebiteľa.

Práve tento záväzok z nás urobil najdôveryhodnejšiu značku zdravia a wellness v Kanade – na udržanie vašej dôvery sa zameriava každý člen nášho tímu. Keďže neustále rastieme, inovujeme a vyvíjame sa, s cieľom čo najlepšie  slúžiť svojim zákazníkom v Kanade, ako aj na celom svete, môžete si byť  istí, že náš záväzok voči kvalite nikdy nepodceníme.

TESTOVANIE

Komplexným, mnohostranným testovacím procesom prechádza každý náš produkt vo všetkých fázach výroby, od surovín až po hotové balené výrobky. Presné špecifikácie našich testovacích procesov sú nad rámec toho, čo nariaďujú predpisy. Sme hrdí na to, že sme lídrami v oblasti stanovovania noriem a implementácie nových testovacích metód.

Na zabezpečenie kvality –  absolútnej účinnosti, čistoty a bezpečnosti výrobkov, náš tím špecialistov využíva laboratórne testovanie a priebežné overovanie surovín i produktov počas celého výrobného procesu.  Testovací proces zahŕňa vykonávanie a dokumentovanie viac ako 500 000 testov ročne.

BEZPEČNOSŤ

V srdci všetkého, čo robíme, ste vy, náš spotrebiteľ; vždy ste boli stredobodom našej pozornosti a našou inšpiráciou.

Vieme, že vaším prvoradým záujmom  je postarať sa dobre o svoju rodinu, a naším predsavzatím je byť vám pritom nápomocní. Bezpečnosť je pre nás prvoradá.

Čistota, udržateľnosť a sledovateľnosť sú nespochybniteľné

Proces 360o kvality je dôkladne premyslený. Začíname zabezpečením surovín od najkvalitnejších predajcov po celom svete. Falšovanie, pesticídy a kontaminanty nikdy netolerujeme. Sledujeme, kde sa suroviny pestujú, zbierajú a spracúvajú, ako aj ako sa skladujú a prepravujú. Vo výrobnom procese nepoužívame žiadne zbytočné prísady, ako sú plnivá, umelé príchute alebo farbivá.

Produkciu sme nastavili na vysoký bezpečnostný štandard, nad rámec stanovených požiadaviek. Predtým, ako sa naše produkty dostanú na pulty predajcov, sa staráme o to, aby prekračovali nielen zdravotné normy pre prírodné produkty, ako ich definuje Health Kanada, ale aj normy pre farmaceutické produkty. Spolupracujeme s regulačnými úradmi vo viac ako 50 krajinách sveta a podľa ich požiadaviek upravujeme našu výrobu a technologické procesy s cieľom zabezpečiť spotrebiteľom dodávky produktov v rámci relevantných lokálnych potrieb. A samozrejme spĺňame všetky domáce a medzinárodné environmentálne nariadenia.

360° kvality je záväzok bezpečnosti, ktorému môžete dôverovať

EFEKTIVITA

Starostlivé sledovanie zloženia produktov a zaručenie ich účinnosti sú základnými súčasťami procesu 360o kvality. Môžete si tak byť istí, že náš záväzok je zárukou, že každý produkt Jamieson splní vaše očakávania.

A pretože vedomosti sú sila, prvým krokom nášho procesu je sledovanie a štúdium najnovších celosvetových vedeckých výskumov zameraných na výživu a zdravie s predsavzatím získavať informácie  z priameho zdroja.

Náš Jamieson Wellness Scientific Advisory Board zahŕňa prácu mnohých odborníkov z rôznych oblasti klinického výskumu i praxe,  vrátane biologických vied, výživy a kardiovaskulárneho zdravia. V dôsledku toho nám naše odborné znalosti umožňujú predvídať vaše potreby v oblasti prevencie zdravia v každej životnej fáze. Neustále inovujeme, aby sme pre vás a vašu rodinu vytvorili spoľahlivé, účinné a efektívne riešenia. Sme hrdí na to, že môžeme byť vaším spoľahlivým partnerom na vašej ceste posilňovania zdravia, dnes aj v budúcnosti.

   
Vrátiť sa na začiatok