banner jamieson studia
banner jamieson studia2 Nedostatok horčíka a vitamínu D je veľmi rozšíreným problémom, ktorý môže prispievať ku vzniku arteriálnej hypertenzie.
« späť

Horčík a vitamín D v prevencii a liečbe vysokého tlaku

24.10.2016

Tlačiť

Téma

Nedostatok horčíka a vitamínu D je veľmi rozšíreným problémom, ktorý môže prispievať ku vzniku arteriálnej hypertenzie. Antihypertenzívny efekt magnézia a vitamínu D zahŕňa renoprotektívne a vaskuloprotektívne vlastnosti a antagonistické pôsobenie na vápnik. Nízka úroveň 25-OH-D a horčíka v krvi sú nezávislým rizikovým faktorom pre výskyt arteriálnej hypertenzie. Klinické dáta naznačujú, že horčík a vitamín D by mohli byť prospešné pri liečbe arteriálnej hypertenzie, ako aj iných kardiovaskulárnych ochorení. Vzhľadom na relatívne bezpečný a finančne nenáročný spôsob dopĺňania horčíka a vitamínu D, by mala byť pacientom s hypertenziou predpísaná ich suplementácia.1, 3, 4

Horčík a krvný tlak

Horčík je aktivátorom viac ako 300 enzýmových systémov a zúčastňuje sa na všetkých procesoch závislých na ATP.

Deficiencia horčíka (Mg, sérum: < 0,8 mmol/L) je nezávislým rizikovým faktorom hypertenzie a metabolického syndrómu (Schéma č. 1). Každá modifikácia úrovne endogénneho horčíka vedie k zmenám cievneho tonusu a následným zmenám arteriálneho krvného tlaku. Výsledky metaanalýzy naznačujú, že vplyv orálne podávaného horčíka na zníženie krvného tlaku závisí od dávky. Vždy, keď sa zvýšila denná dávka horčíka o 10 mmol, systolický krvný tlak sa znížil o 4,3 mm Hg a diastolický krvný tlak o 2,3 mm Hg. Iné štúdie preukázali, že u pacientov s hypertenziou, ktorí boli liečení antihypertenzívami (napr. diuretiká, ACE inhibítory alebo betablokátory), bola vyššia pravdepodobnosť deficiencie horčíka ako u kontrolných osôb.2, 3, 4

Vitamín D a krvný tlak

Deficiencia vitamínu D je spájaná so svalovou slabosťou a vysokým výskytom rôznych chronických ochorení ako rakovina, kardiovaskulárne ochorenia, skleróza multiplex a diabetes 1. a 2. typu.5 – 7 Nedostatok vitamínu D (25(OH) D, sérum < 20 ng/ml) je nezávislým rizikovým faktorom hypertenzie. 5, 6, 8
Epidemiologické a klinické štúdie dlhodobo naznačovali súvislosť medzi nedostatočným vystavením slnečnému žiareniu, defi cienciou vitamínu D a hypertenziou alebo zvýšením plazmatickej renínovej aktivity. U pacientov s nedostatkom vitamínu D je trikrát vyššie riziko vzniku hypertenzie ako u osôb so zdravou úrovňou vitamínu D (25(OH) D: 40 – 60 ng/ml). Mechanizmus antihypertenzívneho efektu „slnečného“ vitamínu zahŕňa priamy efekt jeho hormonálne aktívnej formy 1,25(OH)2D na renín-angiotenzínový systém, endotheliálnu funkciu, vylučovanie paratyroidného hormónu a inzulínovú senzitivitu (Schéma č. 2). Na základe nedávno publikovaného systematického prehľadu a metaanalýzy sa zistilo, že vitamín D u pacientov s hypertenziou spôsobuje zníženie systolického krvného tlaku (− 6,18 mm Hg) a nepatrné zníženie diastolického krvného tlaku (− 2,56 mm Hg).5

Záver

Horčík a vitamín D majú vzájomne sa posilňujúci efekt na endotheliálnu funkciu, cievnu reaktivitu a mnohé metabolické procesy (napr. metabolizmus inzulínu). Podľa sledovania uskutočneného WHO podávanie vitamínu D a horčíka pacientom s hypertenziou môže podporiť účinky antihypertenzívnych liekov. Z výsledkov monitorovania suplementácie horčíka a vitamínu D laboratórno-diagnostickými testami vyplynulo, že ich pravidelné dopĺňanie formou výživových doplnkov by mohlo priaznivo ovplyvniť zníženie predpísaných dávok antihypertenzívnych substancií (napr. diuretiká, ACE inhibítory). Nepochybne by to mohlo zredukovať mnohé nežiaduce účinky používaných antihypertenzívnych liekov (napr. porucha glukózovej tolerancie).

Autori

Gröber U. 1,  Kisters K. 2

1 Uwe Gröber, Academy for Micronutrient Medicine, Germany,

2 Prof. Dr. med. Klaus Kisters, St. Anna Hospital, Medizinische Klinik I, Herne and Academy of micronutrient medicine, Germany

Literatúra

1 Gröber U., Kisters K.; Infl uence of drugs on vitamin D and calcium metabolism; Dermatoendocrinology 2012 Apr; 4(2): 158–166.

2 Classen H. G., Gröber U., Kisters K.; Drug-induced magnesium defi ciency; Med Monatsschr Pharm. 2012 Aug; 35(8): 274–80.

3 Kisters K.; Oral magnesium supplementation improves borderline hypertension; Magnes Res. 2011 Mar; 24(1): 17

4 Gröber U., Kisters K., Holick M.F.; Magnesium und Vitamin D bei Hypertonie, Nieren- und Hochdruckkrankheiten 2011, 40: 1–3

5 Gröber U., Holick M. F.; Vitamin D – Die Heilkraft des Sonnenvitamins, 302 S, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart, 2012

6 Holick M. F.; Vitamin D Defi ciency; N Engl J Med 2007 July; 357 (3): 266–281

7 Holick M. F.; Sunlight “D”ilemma: risk of skin cancer or bone disease and muscle weakness; Lancet 2001 Jan, 357 (9249): 4–6

8 Holick M. F.; DeLuca H. F.; Avioli L. V.; Isolation and Identifi cation of 25-Hydroxycholecalciferol From Human Plasma; Arch Intern Med. 1972; 129(1): 56–61